به یاد یاسر انصاری: تغییر اقلیم و وظیفه ی یک کارشناس

 

فردا در مورد تغییر اقلیم و امنیت سخنرانی دارم. همزمان این روزها جلسه ای هم در سازمان ملل در همین رابطه در جریان است. نماینده ی انگلستان در مذاکرات اقلیمی هم نسبت به آینده ی صلح و جنگ هشدار داده است. وی گفته است که انسان ها انگار فراموش کرده اند که تغییراتی که در محیط زیست اطرافشان ایجاد می کند در آینده پیامدهای اجتماعی و انسانی خواهد داشت. نکته ی خوبی که در صحبت های وی دیدم این است که گفته است:

وظیفه یک کارشناس محیط زیست آن است که روشن کند چطور تغییر اقلیم یا محیط زیست با زندگی انسان ها در هم گره خورده است. 

من بارها پیش از این روی سایت های مختلف در این باره برای دوستان محیط زیستی ام کامنت گذاشته ام و واقعا با این عبارت موافقم. مردم ما هنوز از نقش و اهمیت محیط زیست در زندگی روزانه اشان بی خبرند. به جز مواردی محسوس و مشهود مثل آلودگی هوا و یا کمبود آب، هنوز برای ایرانیان روشن نیست که نقش تالاب ها، مراتع، جنگل ها و یا رودخانه ها در کیفیت زندگی اشان چیست؟ چرا باید به بازیافت اهمیت بدهند؟ چرا باید برخی شوینده ها را مصرف نکنند؟ چرا باید برخی جاده ها ساخته نشود یا برخی لوله ها زیر زمین کار گذاشته نشود؟ کمتر هم می بینم کسی چنین مسائلی را با زبانی شیوا و ساده در یک رسانه ی فراگیر بیان کند.

نماینده انگلستان افزوده است: تغییر اقلیم عامل افزاینده در ناامنی است. کشورهای فقیر را فقیرتر، کشورهای بی ثبات را بی ثبات تر و نابرابری را تشدید می کند و در عین حال نقاطی که از نظر ژئوپلتیک در شرایط مخاطره آمیز قرار دارند از ریسک بالاتری هم در زمینه ی اقلیمی رنج می برند.

اصل این مطلب اینجا است.

در مورد جلسه ی سازمان ملل و شورای امنیت در زمینه ی تغییر اقلیم، اینجا مطالعه کنید.