بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و چند نکته

ماده 55 قانون شهرداریها دارای 28 بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداریها اختصاص دارد . به موجب بند 20 ماده یاد شده اصلاحی 27 بهمن سال 1345 جلوگیری از ایجاد و تاسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می شوند از جمله وظایف شهرداریهاست و شهرداری مکلف است از تاسیس کارگاهها ، گاراژهای عمومی ، تعمیرگاهها ،  مراکز دامداری و بطور کلی تمامی مشاغلی که به نحوی ایجاد مزاحمت می کنند جلوگیری کند.