برودپیک "90"-تلاش مجدد گشایش مسیر "ایران"

کیومرث بابازاده سرپرست تیم باشگاه آرش در برنامۀ تلاش جهت  گشایش مسیر نو در برودپیک بعلت مشکلات پزشکی  از همراهی تیم بازماند.

رضا کاظمی از طرف باشگاه و نفرات شرکت کننده در برنامه به جای ایشان بعنوان سرپرست انتخاب گردید.

عصر روز یکشنبه 12/4/90 این تیم عازم اسلام آباد شد.

لازم به تذکر است بعلت مشکلات اداری ناشی از خروج دانشجویان تیم 2 هفته دیرتر به منطقه اعزام شده است.

اعضای این تیم و باشگاه کوه نوردان آرش کما کان دست تمامی
دوستان  و همنوردانی که به هر نحو ما را در پیشبرد این تلاش یاری نمودند
می فشارد.

 

اعضای تیم:

1-رضا کاظمی (سرپرست)

2-افشین سعدی

3-رضا یعقوبی

4-آیدین بزرگی

5-مجتبی جراحی

6-علی عزیزی

برای این تیم آرزوی موفقیت و بازگشت سلامت به کشور را دارم.