" برای یاسر انصاری "

ياسر انصاري


موج هشتم وبلاگستان در حالی آغاز شده که برخی از دوستان پیشنهادات بسیار خوبی برای هر چه بهتر برگزار شدن این موج ارائه نموده اند.بهروز عزیز پیشنهاد کرده ” که دوستان تیتر مطلب را مشترک کنند. مثلا همه با این تیتر “به یاد یاسر انصاری” یا “برای یاسر انصاری”. داشتن یک وجه مشترک مثل تیتر یا تصویر مشترک علامت همبستگی دوستان است.


دوم اینکه من دو هدف را در پیشنهادم دنبال می کردم. یکی بازانتشار یکی از دیدگاه های یاسر با هدف تلاش برای گسترش آنچه او برای محیط زیست ایران می خواست و آرزو می کرد. برای همین گفتم در یک مطلب یادداشتی از یاسر را انتشار دهیم “


سایر دوستان وبلاگستان می توانند یادداشت های بسیار متفاوتی از آنچه که از مرحوم یاسر انصاری به یاد دارند در وبلاگ هایشان ثبت کرده و حتی اگر از افکار نیمه تمام آن عزیز سفر کرده نیز اطلاعی در دست دارند آنان را باز انتشار دهند تا همه با هم برای به پایان رساندن آن افکار خردمندانه کمر همت ببندیم…


منتظر یادداشت ها و نظرات دلسوزانه شما دوستان سبزاندیش هستیم.


موج هشتم منتظر همراهي سبز شماست