اقلیم و امنیت: یک قدم به پیش

 

با وجود موافقان و مخالفان بسیار عاقبت شورای امنیت این ادعا را پذیرفت که تغییر و صلح و امنیت بهم مرتبط هستند، این در حالی رخ می دهد که مباحث علمی در این حوزه به هیچ وجه توافقی ندارند تا آنجا که برخی مولفین چنین ارتباطی را کاملا رد و گروهی کاملا تایید می کنند. سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که کمبود منابع باعث بروز درگیری خواهد شد و صلح را به خطر خواهد انداخت.

یکی از شرکت کنندگان در این مذاکرات که نمایندگی کشورهای آسیب پذیر را بر عهده داشته است در مقاله ای روی هافینگتون پست به تشریح دلایل ضرورت توجه سازمان ملل به این بحث پرداخته است (لینک). 

وی بر این عقیده است که کاهش دسترسی به منابع باعث خواهد شد تا رقابت شدیدتری برای دستیابی به آن ها شکل بگیرد. این در حالی است که پیش بینی می شود شرایط منطقه در آینده بدتر هم بشود.

In fact, the past few years alone have witnessed unprecedented severe weather events on nearly every continent, which have displaced millions and triggered widespread food shortages. Agricultural scientists estimate that grain yields drop by 10 percent for each degree the temperature rises above optimum growing conditions. These impacts and others could lead to as many as 200 million climate refugees worldwide by 2050, according to the International Organization for Migration.

وی همچنین درخواست تعیین نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در این حوزه شده است. شاید از این طریق بشود به نگرانی بان کی مون برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم برای صلح جهانی پایان داد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: