ادغام؛ موضوع چهل و ششمین گفت و گوی داغ سبز

امروز در گفت و گوی داغ سبز به همراه مهندس محمد درویش و دکتر مهدی فرحپور عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، در مورد آسیب شناسی “ادغام بخش تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی با جهاد استانها” به گفت و گو خواهیم نشست. اگر سوالی از کارشناسان برنامه دارید برایم کامنت بگذارید و یا به 300001386 پیامک بزنید.