آخرین تصاویر فضانوردان از روزهای سخت دریاچه ی ارومیه

 

برای مطالعه ی مطالب مرتبط با دریاچه اینجا کلیک کنید.

Source: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center. “The Gateway to Astronaut Photography of Earth.”

 

 

دریاچه ی ارومیه

 

 

دریاچه ی ارومیه 

 

 

دریاچه ی ارومیه

 

دریاچه ی ارومیه

 

دریاچه ی ارومیه