کمک کنید اخبار روز زمین خواری را با هم مرور کنیم

در این پست اخبار روز زمین خواری را با هم مرور می کنیم و در پست های بعدی طبق روال معمول به موضوع آیا زمین خواری جرم است ؟ خواهم پرداخت ،چون خبر سازی این روزها نشان از مبارزه جدی تری با پدیده زمین خواری دارد  !. رئیس محترم قوه قضائیه – کمیسون اصل نود – نیز از فعالان در برخورد با این پدیده بودند. تأکید رئیس محترم قوه قضائیه : دستگاه قضائی با جدیت با زمین خواران  ... “کمک کنید اخبار روز زمین خواری را با هم مرور کنیم”

ادامه ←

آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-2

فصل دوم – بهره برداری ماده 22- متقاضیان بهره برداری از ذخایر معدنی مكلفند برای دریافت پروانه بهره برداری معدن ، برابر دستور العمل های صادره ، تقاضای خود را همراه شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری و مدارك مورد نیاز تهیه و تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند.     تبصره 1: شناسنامه معدن ، طرح بهره برداری باید حاوی نكات و اطلاعاتی باشد كه از طرف وزارت معادن و فلزات اعلام میشود.     تبصره 2: تامین مواد اولیه كارخانجات صنعتی و مصرف كننده ماده معدنی واقع در حوزه عملیاتی معدن كه فعالیت آنها منطبق بر استانداردهای موجود است ، اولویت دارد و طرح بهره برداری باید حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این كارخانجات باشد . واحدهای صنعتی مصرف كننده كه از ارایه اطلاعات لازم در مورد نیاز مواد اولیه خودداری كنند ، از اولویت فوق الذكر بر خوردار نخواهند بود.   ماده 23- وزارت معادن و فلزات ظرف  ... “آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-2”

ادامه ←