یک ضرب المثل چینی و جنگ بر سر آب

 

این روزها خروجی مدلم نشان می دهد که امکان افزایش درگیری در صورت کاهش دسترسی به منابع دور از ذهن نیست. در مورد جزییاتش در اولین فرصت می نویسم.

بلاگ وال استریت ژورنال ضرب المثل چینی را نقل می کند که: آب نه تنها قایق را به پیش می راند که آن را غرق نیز می کند. این مطلب در ادامه اشاره می کند که:

بانک جهانی پیش بینی کرده است که تا 2025، یک و نیم میلیارد انسان در مناطقی خواهند زیست که دچار بحران آب است.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بر این باور است که در آن زمان 47% جمعیت زمین در مناطقی با شرایط بحرانی آب زندگی خواهند کرد. 

بحران محدود به کشورهایی خاص مثل قبرس نخواهد شد که در سال 2009 مجبور به وارد کردن آب با تانکر شده است بلکه بخش های گسترده ای از زمین را پوشش خواهد داد. در انگلستان بخش هایی از کشور در شرایط خشکسالی قرار گرفته و برای برخی دیگر شرایط نامطلوب پیش بینی می شود.

کشورهایی مثل پرتغال و اسپانیا همین حالا دچار شرایط بحرانی هستند و در آینده دچار نابسامانی در بخش کشاورزی خواهند شد.

مطلب را اینجا مطالعه کنید.