یخ های قطبی، کمتر از همیشه، گرم تر از همیشه

 

بنا به گزارشی که اینجا می توانید آن را مطالعه کنید نتایج آخرین مطالعات نشان می دهد که یخ های قطبی با سرعتی بیشتر از میزان پیش بینی شده در سال 2007 در حال کاهش هستند. دوره ی پنج ساله ی 2005 تا 2010 گرم ترین دوره ی ثبت شده و دمای تابستان در سال های اخیر در منطقه بی سابقه بوده است. بررسی ها نشان می دهد که در منطقه یخ در حال کاهش و فصل زمستان در حال کوتاه شدن است و تابستان ها زودتر از گذشته آغاز می شوند به گونه ای که در پنج سال گذشته وسعت یخ در منطقه به پایین ترین میزان خود از آغاز سنجش ماهواره ای 1979 رسیده است.

به نظر می رسد یکی از دلایل افزایش سطح تغییرات در منطقه وجود بازخوردها باشد. به عنوان مثال افزایش ذوب یخ ها باعث انتشار متان می گردد که خود عاملی برای افزایش شرایط گلخانه ای است. 

جزییات بیشتری از این گزارش را اینجا بخوانید، مرجع تصویر هم همان لینک است.

 

یخ های قطبی، کمتر از همیشه، گرم تر از همیشه