کرج یکی از هشت کلانشهر دارای آلودگی هوای کشور

شهر کرج با دارا بودن مساحت 162 کیلومتر مربع بر اساس آمار رسمی سال 1388 ، 974/496/1 نفر را در خود جای داده است   ، این شهر به دلیل هم جواری با پایتخت و ارزان بودن قیمت مسکن و زمین در مقایسه با تهران و وجود فرصت های اشتغال در صنایع در حال رشد در پیرامون آن یکی از شهرهای مهاجر پذیر کشور می باشد.


شهر کرج با داشتن شاهراه های ارتباطی و واقع شدن بر سر راه حدود 15 استان غرب و شمال کشور با پایتخت ، روزانه حجم عظیمی از ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی (سبک و سنگین) را از خود عبور می دهد ………..