چه چیزی روی میز باقی می ماند؟

 

این روزها مذاکرات بن در جریان است تا مشخص شود امسال چه مسائلی روی میز کنفرانس جهانی اقلیم در آفریقای جنوبی روی میز قرار می گیرد. مذاکراتی که نه خودش خیلی خوب پیش می رود و نه پیش بینی خوبی برای پیشرفتش در آفریقا می شود. مثل همیشه ایالات متحده به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، این بار این اتهام که در مسیر جمع آوری پول برای کشورهای فقیر همکاری نمی کند و کشورهای مختلف به ویژه نمایندگان ملل در حال توسعه از روند کند مذاکرات گلایه مند هستند. این حرکت آمریکا بر خلاف تعهدات صورت گرفته این کشور در کپنهاگ و کانکون است.

چین و گروهی از کشورها در تلاش هستند تا زمینه ی گسترش پیمان کیوتو را حداقل برای پنج سال فراهم کنند. برخی راه حل هایی را پیشنهاد داده اند تا از طریق آن زمینه ی گردآوری بودجه برای حمایت از کشورهای فقیر فراهم شود. مالیات در صنایع هوایی و حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته از جمله ی این راه حل ها است. 

جزییات بیشتر را اینجا مطالعه کنید.