هواي تهران ناسالم است


هوای روز جمعه تهران با توجه به قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5میکرون روی عدد 103، در شرایط ناسالم قرار دارد.

محمد رستگاری کارشناس آلودگی هوای محیط زیست استان تهران در گفتگو با مهر گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای سازمان محیط زیست امروز جمعه شاخص ذرات معلق کمتر 2.5 میکرون روی عدد 103 ایستاده تا هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار دهد.

وی افزود: امروز شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون عدد 67 را نشان می دهد و هوای تهران از این نظر در شرایط سالم است.

به گفته رستگاری، امروز ایستگاه های سنجش آلودگی هوای محیط زیست برای آلاینده منواکسید کربن،ازن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد به ترتیب اعداد 33، 49، 37 و 31 را نشان می دهند که با توجه به این شاخص ها هوای تهران از نظر این آلاینده ها در شرایط پاک قرار دارد.

کارشناس آلودگی هوای محیط زیست استان تهران با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر نیمه ابری تا ابری بودن آسمان فردای پایتخت گفت: هوای تهران فردا نیز با قرار گرفتن آلاینده ها در دامنه مشابه امروز احتمالاً در شرایط ناسالم باقی می ماند.