همايش مهارت هاي شهروندي و محيط زيست

اين همايش با موضوع “همايش مهارت هاي شهروندي و محيط زيست” توسط شهرداري منطقه 9 برگزار مي شود.

زمان همايش: 1390/3/18 ساعت 16-14

جهت اطلاعات بيشتر و حضور در اين همايش مي توانيد با شماره 09192476460 تماس بگيريد.