هشدار برای قطع درختان جنگلی/عکس

سایت الف
یکی از کاربران الف در تصویری که برای ما فرستاده است، نکته ای قابل تامل را گوشزد کرده است: 
 
  
تصویری که در فایل پیوست مشاهد می کنید مربوط به روز چهارشنبه مورخ 25 خرداد ماه 90 ساعت 6 صبح در جاده مخصوص کرج روبروی شهرک اکباتان می باشد.
 
متاسفانه همانگونه که ملاحضه می شود عمر درخت بسیار زیاد می باشد و تاسف بیشتر از اینکه این قسمتی از کل می باشد.
خدا می داند روزی چند درخت به این صورت با طول عمر بسیار زیاد از بین می رود.
 
به نظر نمی رسد در این خصوص پیگیری خاصی بشود انجام داد لذا تنها از سایت های خبری جهت اطلاع رسانی مدد گرفته ام.