نمودار جریان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش انرژی در ایران

 

مشغول جستجو روی وب بودم که به این فایل PDF رسیدم که در آن نمودار انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش انرژی ایران برای سال 1388 نشان داده شده است. تصویر را استخراج کردم و اینجا درج می کنم. فایل روی سایت دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو است. به دلیل ریز بودن فونت نوشته ها باید روی نمودار زیر کلیک کنید تا نسخه ی بزرگتر دیده شود.

 

برای دیدن تصویر خوانا روی تصویر زیر کلیک کنید.

نمودار جریان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از بخش انرژی در ایران

 

 

اگر خاطرتان باشد یک نمودار مشابه از نظر شکلی برای گازهای گلخانه ای جهانی وجود دارد که می توانید با این تصویر مقایسه اش کنید. البته نمونه ی جهانی مربوط به تمام بخش ها است در حالی که مورد بالا تنها مربوط به بخش انرژی است. نمونه ی بین المللی را اینجا ببینید.