نفت همچنان در لرستان مي تازد

سالهاست كه محيط زيست استان لرستان از وجود نفت و مشتقاتش آسيب مي بينيد. در كنار آسيبهايي كه منابع آب سطحي و زيرزميني منطقه ديده است بايد به از بين رفتن حاصلخيزي خاك كه باعث از بين رفتن زمين هاي كشاورزي شده و همچنين آلودگي چشمه هاي اصلي به نفت كه سبب از بين رفتن دامهاي اهلي شده نيز اشاره كرد.

بعد از سالها انتظار سرانجام روز جمعه ۱۳ خرداد ماه به سمت شهرستان پلدختر حركت كرديم تا با چشمان خودمان مشكلات زيست محيطي منطقه و همچنين درد و رنج مردم محلي را از نزديك ببينيم.

۱۴۵ كيلومتر براي رسيدن به روستاي شهداي تنگ فني را طي كرده تا نزديك ظهر و در هوايي به شدت آلوده به روستاي مورد نظر رسيديم.

بعد از گذشت دقايقي از حضور ما اكثر روستايي هاي منطقه به دور ما حلقه زدند. حلقه زدند و از مشكلات اين سالهايشان گفتند. گفتند كه چگونه دام هايشان از بين رفته اند و در مقابل چه ها كه نشنيده اند !

گفتند كه نمي توانند از مهمانانشان به خوبي پذيرايي كنند، گفتند كه شب ها بوي نفت نمي گذارد كودكانشان آرام بخوابند، گفتند كه بارها مشكلاتشان را فرياد زده اند اما…گفتند كه دليلي ندارد دروغ بگويند؛ زيرا سلامتي كودكانشان برايشان با ارزش تر است !

امروز به هر دليلي نفت باعث به وجود آمدن مشكلات بسياري در منطقه پلدختر شده است. مشكلاتي كه بد نيست نگاهي هر چند كوتاه به آنها داشته باشيم؛

همه چيز گوياست،نيست؟

آلودگي آب هاي سطحي؛

آبهاي سطحي رگ هاي حياتي خشكي ها به حساب مي آيند.آلوده شدن اين رگهاي حياتي مي تواند نتايج بسيار منفي را به دنبال داشته باشد. از بين رفتن پوشش گياهي و جانوري، بالا رفتن درجه حرارت منطقه، به خطر افتادن عوامل حياتي اكوسيستم منطقه و…

در حال حاضر تمامي آب هاي سطحي منطقه به نفت آلوده شده اند. اين مشكلي است كه بايد براي كنترل آن توجه ويژه اي شود.

آلودگي آبهاي زيرزميني؛

اين موضوعي است كه در سالهاي اخير كمتر بدان توجه شده است. متاسفانه شدت آلودگي هاي زيرزميني منطقه به حدي است كه مي توان به راحتي در چاه هاي آب در منازل روستايي منطقه نفت را يافت. ورود نفت به چشمه هاي آب زيرزميني و تداوم حضور آن تاثيرات بسياري منفي را به دنبال خواهد شد.

از بين رفتن خاك؛ تاثير بر پوشش گياهي و جانوري؛

اهالي منطقه براي رفتن زمينهاي كشاورزي و دام هايشان بسيار گله داشتند. از بين رفتن خاك منطقه در كنار افزايش دماي هوا در دراز مدت مي تواند تاثيرات بدي را به همراه داشته باشد. تمامي اين موارد مستقيما به اقتصاد روستا و همچنين به توان اكولوژيك منطقه ضربه وارد كرده است.

سفر به روستاي شهداي تنگ فني براي من درس هاي بسياري را در دل خود نهان كرده بود، درسهايي كه هرگز فراموش نخواهم شد.

براي كسب اطلاعات بيشتر؛

گزارش تصويري در فتوبلاگ

اينجا همه چيز بوي نفت مي دهد / روايتي از رنج مردم تا تكذيب مسئولان!

جوابيه شركت نفت

نفت زندگي پلدختريها را فلج كرد/گوشهاي مسئولان بدهكار نيست !