نشست انجمن، و آشنایی با یک کوه نورد و کوه نویس بزرگ

یادداشت عباس محمدی در مورد گرگ کراچ را می خوانید:

با گرگوری کروچ (Gregory Crouch)در گراندتیتان آمریکا (برنامه ی مبادله ی کوه نورد)
آشنا شدم. گفت که یک بار به ایران آمده و با زنده یاد عباس جعفری به نقاط
گوناگون کشور رفته است، یاد خاطراتی که با عباس داشتیم، اشک در چشم هایمان
نشاند. چهره ای دل نشین داشت و انگلیسی را خیلی شمرده و متین (به شیوه ی
اهل قلم) صحبت می کرد، و همیشه دفترچه ای همراه داشت و یادداشت بر می
داشت.  بعدا دریافتم که چند کتاب نوشته است و با مطبوعاتی مانند نشنال
جئوگرافیک، کلایمبینگ، راک اند آیس، آیلندز، و بک پکر همکاری دارد. کوه
نوردی های بسیاری در جهان، از جمله در کوهستان بسیار وحشی و دشوار پاتاگونیا، و در آلاسکا، و قراقوروم انجام داده است.

یکی از کتاب های خودش به نام Enduring Patagonia (پاتاگونیای طاقت فرسا) را به ایرانی های مهمان آمریکن آلپاین کلاب هدیه داد. ایوان شوینارد
کوه نورد اسطوره ای و پایه گذار شرکت پاتاگونیا و فعال بزرگ محیط زیست
کوهستان، درباره ی این کتاب گفته است: “اثر این کتاب در شرح جذبه ی صعود
کوه های پر خطر، بیش از هر کتاب اورستی است که خوانده ام.” یادداشتی
درباره ی این کتاب را می توانید در اینجا بخوانید.

امروز فرصتی است که یک بار دیگر با او بنشینیم و شرحی از یکی از سفر پر ماجرایش به پاتاگونیا را بشنویم.

تهران- خیابان نجات اللهی، نبش ورشو، خانه ی شهریاران جوان،  از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر