موج هفتم را دريابيم…

موج هفتم

دو هفته اي است كه از پايان موج هفتم وبلاگستان مي گذرد بي آنكه مطلبي در مورد آن از طرف دوستان و … نگاشته شود. جاي بسي تعجب است كه چرا هيچ يك از دوستان نخواستند و يا نتوانستند كه در اين مورد خاص كه موضوعي عمومي و زيست محيطي است، قدمي هر چند كوچك بردارند !

به هر حال…

هفته محيط زيست گذشت و با تمامي رخداد هاي تكراري اش يكبار ديگر به پايان رسيد. هفته اي كه مي توانست شاهد مطالب رنگارنگ زيست محيطي براي افزايش سطح آگاهي هاي زيست محيطي باشد. درست است كه هفته محيط زيست به پايان رسيده و همزمان با آن از موج هفتم نيز 14 روزي مي گذرد، اما آيا محيط زيست نيز به پايان رسيده است؟

اگر جواب اين سوال در نزد ما منفي است، پس موج هفتم را دريافته و در مورد راه هاي جديد حفاظت از محيط زيست ( حتي كوتاه و مختصر ) در اين هفته خواهيم نوشت.

در همين زمينه؛

هفتمين موج وبلاگستان محيط زيست؛ كارهايي كه براي حفظ محيط زيست انجام خواهيم داد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده