مقایسه ی مساحت دریاچه ی ارومیه: خرداد امسال، سال گذشته و سال 1387

 

 

تصویر مربوط به هجده خرداد امسال (قرمز)، هفده خرداد سال گذشته (زرد) و هجده خرداد سال 1387 (آبی) می باشد. مابقی اش هم که بدون شرح است! در مورد دریاچه ی ارومیه و تغییرات و کاهش ارتفاع سطح آب آن اینجا بیشتر مطالعه کنید. برای دیدن تصویر بزرگتر، روی تصویر کلیک کنید.

 

مقایسه ی مساحت دریاچه ی ارومیه: 19خرداد امسال، سال گذشته و سال 1387