لینک هایی برای کسب اطلاعات پیرامون یخ های قطبی

 

 
تغییرات یخ های قطبی
 

 

یکی از کلیدی ترین پیامدهای تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین کاهش میزان یخ های قطبی می باشد که خود می تواند پیامدهای گوناگونی را از جمله افزایش ارتفاع سطح آب های آزاد و تغییرات در ترکیب شیمیایی اقیانوس ها و تغییر جریانات اقیانوسی را به همراه داشته باشد. از همین رو تصاویر و داده های مرتبط با این یخ ها به طور مستمر ذخیره سازی می شود تا برای مطالعات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

اگر حسب زمینه ی پژوهشی یا علاقه ی شخصی تمایل دارید اطلاعات بیشتری را پیرامون روند ذوب شدن یخ های قطب شمال داشته باشید این مجموعه لینک می تواند به شما کمک کند:

 

National Snow and Ice Data Center (NSIDC) web site 

Cryosphere Today

IJIS

Nevin’s Arctic Sea Ice Blog