كشف صدها سوسمار خشك شده در بم، عجيب‌ترين محموله قاچاق!

 

كشف صدها سوسمار خشك شده پاكستاني كه قاچاقچيان سعي داشتند از طريق بم به اصفهان منتقل كنند كارشناسان و مسئولان كرماني را بهت زده كرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، در حاليكه استان كرمان به دليل شرايط خاص منطقه‌اي طي سالهاي اخير شاهد قاچاق مواد مخدر، سوخت، عتيقه و حتي برخي حيوانات نادر بود روز شنبه كشف يك محموله قاچاق از خودروي عبوري در شهرستان بم مسئولان و كارشناسان كرماني را بهت زده كرد و از اين محموله به عنوان نادر‌ترين محموله قاچاق كشف شده در بم ياد شد.
چند قاچاقچي سعي داشتند صدها سوسمار منحصر بفرد خشك شده كه هر يك 40 سانتيمتر طول دارند را پس از ورود غير مجاز از پاكستان از طريق استان كرمان به استان اصفهان منتقل كنند.
اين درحالي است كه هنوز مسئولان كرماني نتوانسته‌اند دليل قاچاق اين حيوانات را به كشور كشف كنند و در تنها اظهار نظر يكي از كارشناسان بهداشتي بم احتمال استفاده اين حيوانات را در تهيه مواد مخدر صنعتي مطرح كرده است.
نكته قابل توجه اينكه در كنار محموله سوسمارهاي خشك شده گونه‌اي ديگر مشابه سوسمار كشف شده است كه قابل شناسايي نيست و كارشناسان درحال بررسي اين محموله هستند.
دادستان بم در اين خصوص گفت: اين محموله 70 كيلوگرم وزن دارد و بدون شك از عجيب‌ترين موارد قاچاق كشف شده در بم محسوب مي‌شود.
محمد سنجري افزود: اين محموله با توجه به بسته‌بندي كه دارد احتمالا از پاكستان و از طريق ايرانشهر وارد كشور شده است.
وي با اشاره به ابهام در قصد قاچاقچيان از ورود اين حيوانات كه پس از كشته شدن احشاء آنها خارج شده و خشك شده‌اند گفت: هم اكنون كارشناسان بهداشتي و محيط زيست درحال بررسي اين محموله هستند.
دادستان بم اضافه كرد: اين حيوانات دو گونه مختلف هستند و احتمال آلودگي محيط زيست و بهداشت توسط اين حيوانات وجود دارد.