عکسهای برنامه میانکاله 20/03/90

برنامه روز جمعه با خوبی و خوشی و البته شادی به سرانجام رسید و دوستان خوب در کنار هم از زیباییهای طبیعت میانکاله و ساحل زیبای آن لذت برده و  با کوله باری از خاطره و عکسهای ماندگار از این روز زیبا به خانه برگشتند . جا داره از همه دوستان عزیزم که مشکلات برنامه را با حسن اخلاق به فرصتی برای لذت بردن و کنار هم بودن  تبدیل کردند تشکر کنم .

دیده بان میانکاله