طغيان رودخانه ميسوري سيل بندها را شكست

 


                                


طغيان رودخانه ميسوري آمريكا به تخريب سيل بندهاي اين منطقه منجر شد.
به گزارش برنا، تداوم طغيان رودخانه ميسوري و جاري شدن سيل در اين ايالت به تخريب چندين ديواره خاكي و سيل بند منجر شد.
اين سيل بندها با هدف جلوگيري از ورود آب به مناطق اتچي سون و هولت كانتي ايجاد شده بودند اما در پي تخريب آن‌ها منازل مسكوني و بخش‌هاي زيادي از زمين‌هاي كشاورزي زير آب رفت.
بر اساس گزارش هافينگتون پست، هم اكنون از فاصله چند مايلي تنها سقف منازل و نوك درختان منطقه قابل رؤيت است و آب همه جا را در برگرفته است.
بارش باران شديد و ذوب شدن برف‌ها در ارتفاعات مشرف به رودخانه ميسوري به طغيان آب رودخانه ميسوري و وقوع سيل در مونتانا و ميسوري منجر شده و ساكنان اين مناطق را وادار كرده كه خانه‌هاي خود را ترك كنند.