شصت و سومین شماره فصلنامه «کوه» منتشر شد

شصت و سومین شماره فصلنامه «کوه» (سال شانزدهم-تابستان ۹۰) به روی پیش‌خوان رفت.

این فصلنامه که حاوی موضوعات متنوع کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی است را می‌توانید از مراکز عرضه‌ی مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمایید.