سقوط بچه گوزن بر روي تاسيسات برق باعث قطع برق شد

 


رسانه‌هاي امريكا اعلام كردند كه در پي سقوط بچه گوزني برروي تاسيسات برق ايالت “مونتانا” برق هزاران تن از سكنه قطع شد.
به گزارش ايسنا، رئيس پست برق منطقه “نورث وست انرژي” در ايالت “مونتانا” در امريكا در اين باره خاطرنشان كرد: اين بچه گوزن كه شكار يك عقاب بود به دليل سنگيني از چنگال‌هاي اين پرنده رها شده و بر روي ايستگاه‌ برق منطقه سقوط كرد.
به گزارش ايسنا، براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني شورت نيوز، اين بچه گوزن كه تنها چند روز از تولدش مي‌گذشت با سقوط برروي اين پست برق باعث قطع برق در بيش از يكصد منزل و واحد مسكوني شد. البته ماموران اداره برق ايالت “مونتانا” بلافاصله به محل اعزام شده و مشكل را رفع كردند.