سرانجام ديده بان زاگرس آمد…

ديده بان زاگرس آمد...


ابتدا : اينجا سرزمين شير مردان و شير زناني است كه بر عظمت زاگرس بسيار افزوده اند. اينجا سرزمين عاشقان طبيعت است؛ سرزمين مردماني است كه زندگاني خويش را  با طبيعت بكر و چشم نواز زاگرس چنان گره زده اند كه ديگر پوست و استخوانشان با بلوط چندين هزار ساله و سنجاب هاي دوست داشتني  يكي شده است.


آري، اينجا سرزمين بلوط و سنجاب است ؛ بلوط هايي  كه قرنهاست بر پهنه عظيم زاگرس سايه مهر و مهرباني گسترانيده اند. اينجا سرزمين سنجاب ايراني( Persian Squirrel)است؛ همان گونه اي كه با جثه اي متوسط و دمي بلند و پشمالو در اكثر نقاط جنگلي زاگرس، از سردشت آذربايجان غربي تا مناطقي همچون چهار محال، لرستان، كهگيلويه و فارس پراكنده شده و در كنار درختان بلوط خير و بركت خداوند را براي مردمان پاك سرشت زاگرس به ارمغان آورده اند…


اما…؛


در سال هاي  اخير محيط زيست استان هاي زاگرس نشين صدمات بي شماري را تجربه كرده و در اين بين خسارات غير قابل جبراني را  نيز متحمل شده اند ؛ آتش سوزي هاي گاه و بي گاه و از بين رفتن تنوع زيستي زاگرس، قاچاق گونه هاي در معرض خطر به ساير استان ها و حتي خارج از كشور، آلودگي بي سابقه ي هوا به وسيله حضور ريز گردهاي عربي و… سد سازي هاي مخرب تنها گوشه اي است از آسيب هاي بسيار فراواني كه اين سرزمين در چند سال اخير به خود ديده است.


سرانجام…؛


در اين بين وظيفه خود دانستم كه با به وجود آوردن فضايي در خور شايسته سرزمين زاگرس، به دفاع از داشته هاي طبيعي آن برخيزم…و اين چنين ديده بان زاگرس متولد شد. ديده بان زاگرس آمده است تا برگ زريني در تاريخ محيط زيست اين كهن ديار باشد. در اين راه دستان تمامي دوستداران و كارشناسان فعال و دلسوز محيط زيست زاگرس و ايران را به گرمي خواهم فشرد و از تمامي آنان مي خواهم كه در پيشرفت اين تارنماي زاگرسي مرا ياري دهند. منتظر نظرات، انتقادات، پيشنهادات و  از همه مهم تر يادداشت هاي شما خوانندگان عزيز طبيعت دوست در بخش يادداشت مهمان هستم.


لازم به ذكر است كه اين وب سايت شامل قسمت هاي مختلفي است كه مي توانيد اطلاعات مورد نظرتان را از قسمت دلخواهتان بيابيد. قسمت هايي همچون محيط زيست ايران، محيط زيست زاگرس، آلودگي هاي زيست محيطي، تنوع زيستي، گزارش تصويري و بخش يادداشت مهمان از اصلي ترين قسمت هاي اين سايت هستند.


ديده بان زاگرس منتظر نظرات شماست…