روستايي كه ايستگاه زباله شد!

روستاي “قشلاق” در نزديكي شهر بروجرد روستايي است كه ماههاست تبديل به ايستگاه موقت جمع آوري زباله‌هاي شهر بروجرد شده است كه اين امر سلامت مردم اين روستا را معرض خطر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، روستاي قشلاق در چند كيلومتري شهر بروجرد يكي از روستاهايي است كه تاكنون با نگاه ويژه مسئولان از خدماتي چون آب، برق و گاز برخوردار شده است ولي متاسفانه ساكنان اين روستا با معضلي به نام زباله‌هاي شهري دست در گريبان هستند به طوريكه هم اكنون اين روستا به ايستگاه موقت جمع آوري زباله‌هاي شهر بروجرد تبديل شده است.
اين در حاليست كه در آستانه فصل تابستان و گرم شدن هوا بوي تعفن اين زباله‌ها و شيرآبه‌هاي ناشي از آن و هجوم سگ‌هاي ولگرد حاشيه شهر به اين روستا به دغدغه‌اي حل نشدني براي ساكنان روستاي قشلاق تبديل شده است و پيگيريهاي خبرنگار مهر از زمستان سال گذشته تاكنون براي جابجايي ايستگاه موقت جمع آوري زباله از محل اين روستا بي‌نتيجه مانده است.
اهالي روستا در گفتگو با مهر عنوان كردند كه با وجود پيگيري شوراي روستا و مكاتبات مكرر در چند سال گذشته با نهادهاي مربوطه براي انتقال ايستگاه حمل زباله از سر راه ورودي جاده روستا همچنان اين موضوع لاينحل باقي مانده است.
رئيس شوراي روستا نيز در گفتگوئي با تاكيد بر اينكه متاسفانه هيچ كدام از متوليان امر پاسخگوي اين مشكل نيستند خواستار رساندن دغدغه‌هاي مردم روستا به گوش مسئولان شد.
هم چنين معاون خدمات شهري شهرداري بروجرد در اين رابطه در گفتگو با مهر با تاييد اينكه ايستگاه موقت حمل زباله ياد شده مربوط به شهرداري است، اظهار داشت: در اين ايستگاه زباله‌ها جمع مي‌شوند تا به وسيله تريلي‌هاي زباله كش به محل اصلي دفن زباله منتقل شوند.
منوچهر يوسفي مدعي است كه ايستگاه موقت حمل زباله در مسير روستاي قشلاق نيست و تا روستا خيلي فاصله دارد و ادامه داد: زمين ايستگاه موقت حمل زباله با مالكيت شخصي در اختيار شهرداري قرار گرفته است.
وي يادآور شد: بدليل بافت بروجرد و نداشتن زمين كافي هنوز نتوانستيم پس از سه سال پيگيري محل دفن پسماندهاي ويژه را تغيير بدهيم و ما متاسفانه براي هر كار خدماتي در اين شهر مشكل داريم.
معاون خدمات شهري شهرداري بروجرد افزود: تا به امروزعلي رغم تلاشهاي مجدانه گروه كارشناسي كه از تهران آمده است نتوانسته‌ايم محلي مناسب طبق استانداردها براي دفن زباله‌هاي شهري پيدا كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد كه بتوان در آينده‌اي نزديك محلي را جهت انتقال ايستگاه زباله پيدا كرده و اين مشكل را براي هميشه مرتفع كرد.
يوسفي در پايان صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اينكه در حال حاضر امكان انتقال ايستگاه موقت جمع آوري زباله از نزديكي روستاي قشلاق وجود ندارد، تصريح كرد كه در اين رابطه نمي‌تواند هيچ قولي بدهد.
دغدغه‌هاي مردم روستاي قشلاق در حاليست كه معاونت خدمات شهري شهرداري بروجرد حتي در سخنان خود تاكيد مي‌كند كه نمي‌تواند زماني را هم براي انتقال اين ايستگاه موقت جمع آوري زباله تعيين كند.
رئيس اداره محيط زيست شهرستان بروجرد نيز در اين رابطه گفت: ما تلاش خود را براي انتقال و تغيير محل ايستگاه موقت حمل زباله در نزديكي روستاي قشلاق انجام خواهيم داد.
امير ساكت با اشاره به مشكلات روستائيان به دنبال حمل زباله به اين محل، تصريح كرد: اگر امكان جابجايي اين ايستگاه در زمان كوتاهي وجود نداشته باشد بايد از روشهاي اصلاحي و فني و مهندسي براي جلوگيري از سرايت امراض و تجمع سگهاي ولگرد در اين محل استفاده شود.
وي با يادآوري اينكه محيط زيست براي جابجايي اين ايستگاه دو سال است كه پيگيري و دوندگي مي‌كند، ادامه داد: ولي متاسفانه تلاشهاي ما در اين زمينه هنوز به نتيجه نرسيده است.
به هر روي اين روزها با گرم شدن هوا بازهم دغدغه‌اي به نام زباله‌هاي شهري در روستاي قشلاق و خطرات ناشي از حمل زباله به اين محل و همچنين تجمع سگ‌هاي ولگرد روستائيان را نگران كرده است كه به نظر مي‌رسد مسئولان امر به جاي رفع مسئوليت از خود بايد به دنبال حل اين معضل كه در آستانه سه سالگي قرار دارد باشند.