راه و بی راه

سفر سراسر خاطره است و خطه شمال با زیبایی های طبیعت سر سبز خود زیباتر مناطق دیگر و جاده چالوس با مناظر بی بدیل خود از هر زیبایی زیباتر !


ره توشه هر سفر از جاده چالوس در هر فصل از سال با رستوران های آباد تر از هر رستوران جاده های کشور با سرو غذاهای متنوع تر پذیرای مهمانان