دسترسی به آب کاهش پیدا می کند

 

تغییر اقلیم و امنیت آب و غذاگزارش جدید فائو خبر از بحران پیش روی آب در سراسر جهان می دهد، بحرانی که از نقاط مختلف جهان از استرالیا تا آفریقا و از آسیا تا آمریکای جنوبی گسترده خواهد بود. این گزارش پیش بینی می کند که سرعت چرخه های هایدرولوژیک به دلیل افزایش سرعت آب شدن منابع برف و یخ و تبخیر منابع آبی بیشتر شود.

این گزارش که “تغییرات اقلیمی و امنیت آب و غذا” نام دارد پیش بینی کرده است که بارندگی در برخی نقاط افزایش و در برخی به ویژه نقاط شمالی کاهش داشته باشد. این امر باعث افزایش وقوع سیل و خشکسالی شده و در نتیجه منابع آب کشاورزی را با بی ثباتی روبرو خواهد کرد.

در این باره اینجا بیشتر مطالعه کنید.

مرجع تصویر: thehindu.com