جنگل كاري در سواحل كنيا و تانزانيا

با تشکر از خانم کاشفی جهت ارسال مطلب ذیل به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زائی


300000 هكتار از سواحل كشورهاي افريقائي جنگل كاري مي شود. اين اقدام بخشي از طرح جنگل كاري 2 ميليون هكتاري موسوم به “وسعتي برابر ولز است “.ايالت ولز در جنوب انگلستان 2 ميليون هكتار وسعت دارد كه قرار است همين ميزان جنگل كاري به مناسبت سال جنگل صورت پذيرد. در سالهاي اخير جنگل هاي قاره افريقا با تهديدهاي جدي مواجه بوده است . سالانه 4 ميلييون هكتار از جنگل هاي اين قاره نابود شده اند و صدها گونه جانوري ان از فيل گرفته تا بز كوهي – پلنگ – گربه وحشي  – پرنده و خزنده از بين رفته اند .


“وسعتي برابر ولز “با برجسته كردن پيامدهاي منفي جنگل تراشي قصد دارد  اين وسعت از جنگل را حفظ كند و با كاشت درخت مردم را تشويق كند تا اقدامات مثبتي براي حفظ همين وسعت به عمل اورند.اين طرح نيازمند هرگونه كمك است تا بتواند موفق شود  بخصوص كمك هاي مالي خرد طرفداران از هر نقطه دنيا .صندوق جهاني حمايت از حيات وحش  مسئوليت كاشت 300000 هكتار از جنگلهاي غرب افريقا را بر عهده گرفته است . متاسفانه اين جنگلها با توسعه كشاورزي  – برداشت چوب و الوار و توليد ذغال – معدن كاوي و گردشگري به شدت تهديد مي شوند . فقط 10% از جنگلهاي بومي غرب افريقا امروزه باقي مانده اند .ما مي خواهيم جنگل زدائي را در غرب افريقا متوقف كنيم . مناظر طبيعي  را حفظ نمائيم . مي خواهيم اطمينان دهيم كه مردم اين مناطق جاودانه در اينجا و مناطق اطراف ان زندگي خواهند كرد .


تقاضا مي كنيم به ما كمك كنيد و به هر كس كه مي تواند كمك كند بگوئيد دريغ نورزد.