تغییر اقلیم: خطر در کمین کشاورزی غرب ایران

 

اگر خاطرتان باشد مدتی قبل اینجا نوشتم که  بر اساس گزارشی که توسط سایت وزارت کشاورزی ایالات متحده منتشر شده است بررسی های اولیه نشان می دهد که برداشت گندم در تابستان سال جاری در خاورمیانه کاهش خواهد یافت و یکی از مناطقی هم که به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت نیمه ی غربی ایران است. جزییات آن هم در نقشه ی مرتبط در مطلب نشان داده شده است.

امروز فرصت کردم و گزارش فائو را که اینجا (PDF) می توانید دانلودش کنید نگاهی انداختم. در این گزارش نقشه ای هست که مهم ترین سیستم های مدیریت آبی را که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار می گیرند نشان داده است. در میان این سیستم ها بخشی از مساحت غربی ایران هم که تحت تاثیر سیستم مدیترانه ای است به عنوان یکی از سیستم های آسیب پذیر مشخص شده است. تصویری از نقشه را اینجا درج می کنم.

 

 

سیستم های مدیریت آب در خطر تغییر اقلیم

 

Source: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS

 

خب حالا برای آنکه کمی بیشتر نگران شوید این نقشه را و خصوصا بخشی از ایران را که تحت تاثیر قرار گرفته با نقشه ای که امیر سررشته داری در مورد پوشش گیاهی کشور منتشر کرده مقایسه کنید. شاید مقایسه ی چشمی کمی دشوار باشد. فرصتی صرف کردم و دو نقشه را روی هم گذاشتم و خروجی به صورت زیر شد. همانطور که مشاهده می کنید در یک دید کلی منابع آب بخش قابل توجهی از غرب کشور که دارای پوشش گیاهی است ممکن است به طور قابل توجهی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی در منطقه را با مشکلاتی مواجه کند. منطقه ای را که با یک لایه ی قرمز مشخص کرده ام محدوده ای است که تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. یکی از موضوعاتی که باعث نگرانیم شد قرار گرفتن دریاچه ی ارومیه در این محدوده است.

 

 

پوشش گیاهی ایران و تغییر اقلیم

 

 

 مرجع نقشه پوشش گیاهی ایران اینجا است.