تصویب نهایی مکان دفع و امحای پسماندهای ویژه در استان البرز

در نخستین جلسه کارگروه پسماند استان البرز  ، مجری طرح مطالعات مکانیابی محل دفع پسماندهای ویژه استان  ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر) با توجه به اتمام مطالعات طرح ، نسبت به ارائه گزارش و معرفی گزینه های مکانی موردنظر پرداخت . که با توجه به مزایا و معایب سه محل معرفی شده با نظر اکثریت اعضای کارگروه سایت قشلاق طلایی واقع در اراضی بین هشتگرد و اشتهارد ، مسیر شهریار به اشتهارد در حوالی پلنگ آباد به عنوان گزینه ارجح جهت جایگاه دفع پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شد..


لازم به توضیح است مطابق تبصره 2 ماده 12 قانون مدیریت پسماندها ، وزارت کشور می بایست اعتبارات ، تسهیلات و امکانات لازم جهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها را راساٌ یا توسط بخش خصوصی فراهم آورد. برهمین اساس و با توجه به مشخص شدن اراضی دفع پسماندهای ویژه در استان البرز ، پیگیری وضعیت اراضی مورد نظر و  نحوه واگذاری آن از سوی منابع طبیعی استان گام بعدی در راستای عملیاتی شدن دفع و امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه استان البرز که در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی این استان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور می باشد خواهد بود.