تحول در مصرف انرژی اروپا، تهدیدی برای بازار کربن

 

یکی از ابزارهای شناخته شده در بحث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، بازارهای کربن است که می تواند انگیزه ی مناسبی را در بنگاه های اقتصادی برای کاهش انتشار فراهم کند اما به نظر می رسد بازار کربن اروپا با مشکلی مواجه شده است. قضیه زمانی آغاز شد که رییس کمیسیون اروپایی اعلام کرد که در آینده ی نزدیک طرحی در اروپا برای افزایش بهره وری انرژی اجرا می شود که در آن تلاش خواهد شد تا انرژی هدررفته ی مراکز تولیدی کوچک و بزرگ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند. مشکلی که اجرای همزمان این طرح با بازار کربن به وجود می آورد این است که در صورت اجرای طرح و کاهش مصرف انرژی، احتمال کاهش تقاضا و در پی آن مبادله ی مجوز انتشار بیشتر شده و در نهایت ممکن است به از بین رفتن انگیزه ی مبادله در بازار کربن منجر شود به طوری که بازار را از بین ببرد.

برخی متخصصان پیشنهاد داده اند که بهتر است در مقدار کربن قابل انتشار در مجوزها تجدیدنظر شده و کاهش پیدا کنند در حالی که بخش های تجاری معتقدند این مجوزها بایستی برای جبران هزینه های ناشی از طرح صرفه جویی انرژی در اختیار آن ها قرار گیرد.

این مطلب را اینجا روی گاردین بخوانید.