این هم موتور خورشید جهت صرفه جوئی در سوختهای فسیل و کاهش آلودگی هوا

موتور خورشيدي در بمبئي هند.


اين موتور قادر است با يك بار شارژ قريب به 100 كيلومتر راه برود