سلاخی دلفین ها،تفریح جوانان سنگدل دانمارکی !!

شرم بر دانمارك     جنايتي كه هر ساله در جزيره فارو در دانمارك به مناسبت بلوغ نوجوانان و ورود به مرحله بزرگسالي قربانياني جز دلفين هاي باهوش و زيباي كالدرون ندارداين دلفين ها براي بازي و دوستي به نزد انسانها مي آيند و انسان هاي متمدن !!! با ضربات چاقو و نیزه های ماهیگیری بدن آنها را زنده زنده سلاخي مي كنند تا دلفين ها در خون خود جان بدهند و جوانان دانمارکی احساس کند که بزرگ شده اند. این فرهنگی است که به آن افتخار میکنندونامش را حفظ همه جانبه محیطزیست مینامند و البته شاید به زعم خود این کار را یکی از مصادیق توسعه پایدار بدانند !!.اين مطلب را آنقدر منتشر مي كنيم تا به دست كساني برسد كه بتوانند جلوي اين جنايت هولناك نسبت به طبيعت و موجودات زنده را بگيرند  ... “سلاخی دلفین ها،تفریح جوانان سنگدل دانمارکی !!”

ادامه ←