کتاب روند رسیدگی به پرونده های حقوقی منابع طبیعی منتشر شد

خوشحالم تا به آگاهی کارشناسان و دست اندرکاران منابع طبیعی کشور برسانم که دوست و همکار عزیزم مهندس برمک اسلامی در یک کار گروهی با همکاری آقایان دکتر علی صالحی و مهندس بابک توکلی از اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان موفق به تألیف و گردآوری کتابی ارزشمند به نام «روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در جنگل و قوانین مرتبط با آن» شدند که به همت انتشارات حق شناس منتشر شده است. کتاب حاضر به صورتی کاملا” کاربردی به تعریف قوانین خاص منابع طبیعی و الحاقات بعدی آن، نحوه اعمال مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع و چگونگی رسیدگی به اعتراضات مالکین و مردم در کمیسیون های پیش بینی شده در قانون، مهم ترین اصطلاحات حقوقی در امر حفاظت و پاسداری از جنگل ها، نحوه برخورد با تخلفات در عرصه های طبیعی و شیوه های تهیه گزارش های مقدماتی و تنظیم پرونده های قضایی به همراه فرمت های مربوطه  ... “کتاب روند رسیدگی به پرونده های حقوقی منابع طبیعی منتشر شد”

ادامه ←

بیابان زایی در زاگرس، موضوع سی و هشتمین گفت و گوی داغ سبز

 به پیشنهاد محسن تیزهوش عزیز، این هفته در مورد تغییرات اقلیمی زاگرس و روند بیابان زایی در این منطقه از کشور به گفت  وگو خواهیم نشست. مهندس محمد درویش، من و دکتر ابراهیم عزیزخانی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در استودیو حضور خواهیم داشت. با ما همراه باشید.ضمنا پیامک برنامه دوباره فعال شده است: 300001386  ... “بیابان زایی در زاگرس، موضوع سی و هشتمین گفت و گوی داغ سبز”

ادامه ←