تصاويري از دو توله خرس بي مادر در خرم آباد

خبرگزاري مهر امروز ماجرای دو توله خرسی را گزارش داده که در پارک کوهستانی خرم آباد نگهداری می شوند. اين روايت، روایت تلخ از انسانهایی است که طبیعت را بازیچه خودخواهی هاي خود کرده اند تا رهاورد این خودخواهی چیزی جز کوچ اجباری و فراق برای خرس مادر و فرزندانش نباشد….  ... “تصاويري از دو توله خرس بي مادر در خرم آباد”

ادامه ←

یکی از این دوکتاب را بخوانیم.در آستانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(14-24 اردیبهشت)

باید بگویم فراتر از تکان دهنده.کتاب «خانه دایی یوسف» و نیز «در ماگادان کسی پیر نمیشود»ماجرایی واقعی و معاصر را بازگو می نماید که  نه تنها برای هر ایرانی،که  خواندنش برای هر کسی بسیار ضروریست.برای همین یکی از این دو کتاب آقای اتابک فتح الله زاده که ظاهرن-نخست-در سوئد چاپ شد امروز در ایران به چاپ ششم(که من خریدم)رسیده. یک نکته:یادش به نیکی-دو سال پیش،در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۸۸- با یاری دکتر محمد درویش گرامی ما موج وبلاگی شناساندن کتاب را راه انداحتیم و اینکه هر کسی یک کتاب خوب و سازنده را با چرایی اش در وبلاگش بیاورد و این کار را از ۵ وبلاگ دیگر هم بخواهد.و کار زیبایی از آب در آمده بود.در این باره-کلیک اینجا راستی شما که این پست را می خوانید، یک پست با شناساندن یک کتاب در وبلاگت بگذار!  ... “یکی از این دوکتاب را بخوانیم.در آستانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(14-24 اردیبهشت)”

ادامه ←