یکی از این دوکتاب را بخوانیم.در آستانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران(14-24 اردیبهشت)

باید بگویم فراتر از تکان دهنده.کتاب «خانه دایی یوسف» و نیز «در ماگادان کسی پیر نمیشود»ماجرایی واقعی و معاصر را بازگو می نماید که  نه تنها برای هر ایرانی،که  خواندنش برای هر کسی بسیار ضروریست.برای همین یکی از این دو کتاب آقای اتابک فتح الله زاده که ظاهرن-نخست-در سوئد چاپ شد امروز در ایران به چاپ ششم(که من خریدم)رسیده.


یک نکته:یادش به نیکی-دو سال پیش،در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۸۸- با یاری دکتر محمد درویش گرامی ما موج وبلاگی شناساندن کتاب را راه انداحتیم و اینکه هر کسی یک کتاب خوب و سازنده را با چرایی اش در وبلاگش بیاورد و این کار را از ۵ وبلاگ دیگر هم بخواهد.و کار زیبایی از آب در آمده بود.در این باره-کلیک اینجا


راستی شما که این پست را می خوانید، یک پست با شناساندن یک کتاب در وبلاگت بگذار!