گزارش همایش نقدی بر سد سازی (2)

سبز پرس

سدها تاثیری بر افزایش تولید کشاورزی ندارند

یکی دیگر از سخنرانان همایش، فاطمه ظفرنژاد از منتقدان سد سازی در ایران بود که به اثرات سد سازی بر رودخانه های زاینده رود و کارون و ارومیه اشاره کرد و گفت: خشک شدن تالاب گاوخونی و رودخانه کارون، و عقب نشینی بی سابقه ی دریاچه ارومیه، و به طور کلی عاری شدن این سه پیکره ی ارزشمند آبی از حیات و آسیب دیدن کشاورزی و زندگی مردم در این حوزه ها، نتیجه ی سد سازی های بسیار بوده است.

     در ادامه ی همایش، “سرهت رسول” که همراه با “ایپک تاسلی”  (هر دو از منتقدان و مخالفان سد سازی در ترکیه) به منظور شرکت در این همایش از ترکیه به ایران آمده بود، سخنرانی کرد.

  او درباره مجموعه طرح های بزرگ سد سازی در جنوب شرقی ترکیه گفت: این برنامه ها، ده ها هزار نفر را از خانه و زادگاه خودشان آواره خواهد کرد، کشاورزی بومی و بوم سازگان رودخانه ها را در پایین دست ویران، و آثار تاریخی بی مانندی را غرق خواهد کرد. از جمله ی این آثار، شهر و منطقه ی تاریخی حسن کیف است که پیشینه ی 12 هزار سال سکونت انسانی را دارد. سرهت گفت: بانک جهانی و دولت های اروپایی به دلیل مخالفت گسترده مردم منطقه (که بیشتر کرد هستند) از حمایت مالی بعضی از این طرح ها کنار کشیده اند، و پس از آن ارتش ترکیه (!) ساخت این سدها را بر عهده گرفته است.

    سرهت ادامه داد: چون برنامه های سد سازی در ترکیه، بر کشورهای ایران و عراق هم به شدت تاثیر می گذارد، جا دارد که منتقدان سد سازی در این سه کشور با هم همکاری داشته باشند.

    او اشاره کرد که فقط با ساخته شدن سد ایلی سو، حدود چهل درصد آب رودهای دجله و فرات کم خواهد شد.

    در ادامه این همایش مصطفی فدایی فر مدیر “طرح جامع آب” در وزارت نیرو، در نقد سخنان منتقدان سد سازی گفت:  منتقدان آمارهای دقیقی ارایه نمی دهند و مثلا در مورد سدهایی که در حوزه اورمیه ساخته شده، آن را 40 سد عنوان می کنند در صورتی که تعداد واقعی آن یازده سد است.

   او گفت: بر پایه مطالعات انجام شده، تاثیر سدها بر عقب نشینی دریاچه اورمیه فقط حدود چهار درصد بوده است و اضافه کرد که به طور کلی منتقدان سد سازی بسیار احساسی با موضوع برخورد می کنند.

     او در پاسخ به محمدی که گفته بود تعداد سدهای ساخته شده پس از انقلاب حدود پنجاه برابر، اما مساحت زیر پوشش سدها فقط حدود سه برابر شده و حتی در همین مساحت هم شبکه های 3 و 4 (که آب را به کشتزارها می رسانند) ساخته نشده، گفت: این تقصیر وزارت نیرو نیست و در بیشتر مناطق، مردم مانع ساخته شدن شبکه ها در زمین خود می شوند.

    در این جا، یکی از حاضران گفت با این حساب آقای فدایی فر تایید می کنند که سدها تاثیر محسوسی بر افزایش تولید کشاورزی ندارند و عموم مردم خواهان ساخته شدن سد نیستند.

    خیراللهی از دست اندر کاران سد سازی در مازندران، یکی دیگر از کسانی بود که در مخالفت با منتقدان سد سازی سخن گفت.

    او گفت: ما با ساختن سد، مشکل کم آبی را در بسیاری از زمین های مازندران حل کرده ایم، و من با این که خودم عضو یکی از سازمان های غیر دولتی طرفدار محیط زیست هستم، معتقدم که با سد سازی به کشور خدمت کرده ایم.