پهلوان ناصر حجازی

به یاد همه ی خوبی ها ، مردانگی و مردمی بودنش

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده