وقتی در آستانه روز جهانی تنوع زیستی به درختان دهن کجی می کنند !

روز جهانی تنوع زیستی گرامی باد


امروز ( اول خرداد ) روز جهانی تنوع زیستی است که به دلیل نامگذاری امسال به عنوان سال جهانی جنگلها با عنوان تنوع زیستی جنگلها نامگذاری شده است.جنگلهایی که سالهاست کابوس نابودی ذره ای آنها را رها نکرده و همه روزه شاهد از بین رفتن درختان زمین به بهانه های مختلف هستیم.


آخرین نمونه(البته برای من) موضوع قطع درختان در یکی از میدانهای شهر بروجرد در استان لرستان است.درختانی که به بهانه احداث پل عابر پیاده از بین رفتن و اینک باید از پایه های آهنی این پلها انتظار معجزه داشت.( عبور پل هوایی از روی درختان: قضاوت با شما )


یکی از مشکلات اساسی که امروزه بشر با آن دست به گریبان شده موضوع گرمایش جهانی است به طوریکه متاسفانه در سالهای اخیر متوسط دمای زمین با جهشی تاثیرگذار همراه شده و این مسئله بر روی تمام برنامه های اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی جهان تاثیر نهاده است.


از بین رفتن جنگلها و در کل قطع اشجار موضوعی است که با افزایش گرمایش جهانی رابطه مستقیم داشته و قطع یک درخت می تواند ده ها درجه ما را به سمت گرم تر شدن زمین و تغییرات اقلیمی سوق دهد. چه اشکالی پیش می آمد این پل در کنار درختها احداث شود و یا اگر نمی شد پلها را در مکان مورد نظرشان احداث کنند می توانستند با رعایت نکات زیست محیطی درختان را جابجا کرده و در اطراف پل قرار دهند.


بروجرد / خودتان قضاوت کنید !


همیشه پاک کردن صورت مسئله کار بسیار راحتی است اما بهتر است در چنین مواردی هم توسعه شهر در نظر گرفته شود هم فضای سبز شهر تا جلوه شهر نیز حفظ می شود.ممکن است برای مسئولان و حتی مردم این سئوال پیش بیاید که حالا چهار تا درخت قطع شده فاجعه که نیست، اما این باور غلط باید تغییر کند  زیرا از بین رفتن هر درخت می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر روی محیط زیست انسانی شهر داشته باشد که می توان به افزایش غلظت آلاینده های هوا اشاره کرد.


زمین به درختانش زنده است…دیده بانان خوبی برای درختان زمین باشیم.