نمايشگاه و كارگاه آموزش محيط زيست
برگزاري
نمايشگاه و كارگاه آموزش محيط زيست در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران

اینک روشن شده است که انسانها هم، نظیر
دیگر گونه ها باید با محیط زیست جمعی سازگار شوند، و گرنه نابود خواهند شد.
طبیعی است
که جامعه جهانی برای آماده کردن شهروندان جهان در مقابله با تباهی مستمر محیط
زیست، به آموزش و یادگیری روی آورد.

اساس سازگاری انسان و محیط زیست “ آموزش”
است، بر خلاف دیگر گونه ها که اصولاً با تغییرات ژنتیکی در مشخصات فیزیولوژیک،
ساختاری یا غریزی با محیط زیست سازگار می شوند، ما انسانها، اگر نه در عمل، حداقل
از نظر طرح و به صورت نظری، توانایی تغییرات عظیمی را در سازش رفتاری خود در طول
زمان کوتاه زندگی یک نسل داریم. پیام آموزشی دهه های قبل اصرار بر یک اضطرار است:

{ کیفیت زندگی انسان، و چه بسا حتی اصل
و اساس استمرار “وجود” زندگی انسان در این سیاره به تغییر رفتار انسان
از طریق آموزش محیط زیست بستگی دارد
.}

كانون دوستداران محيط زيست دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجايي تهران در نظر دارد در حاشيه سومين همايش ملي آموزش كه در اين
دانشگاه برگزار مي گردد در روزهاي 27، 28 و 29 ارديبهشت به برپايي نمايشگاه اي با
عنوان ” آموزش محيط زيست 
اقدام نمايد.

اين نمايشگاه با حضور 12 تشكل زيست محيط
فعال در حوزه آموزش و فرهنگ زيست محيطي برگزار مي گردد. هدف از برگزاري اين
نمايشگاه    باز تابي از عملكرد آموزشي اين گروهها و ايجاد
ارتباط بين گروهها، دانشجويان، افراد جامعه و متخصصين حوزه آموزش ايران، حاضر در
سومين همايش ملي آموزش مي باشد.

در اين رهگذر اميد است تا تبتدل افكاري
بين گروه ها و  فعالان آموزش محيط زيست در
حوزه هاي آموزشي غير رسمي،  با متخصصين
آموزش در دانشگاهها و مراكز آموزشي رسمي اتفاق افتد.

گروههاي شركت كننده در اين نمايشگاه:

انجمن كوهنوردان ايران | انجمن حفظ محيط
كوهستان | انجمن يوز ايراني | انجمن طرح سرزمين | جمعيت زنان مبارز با آلودگي محيط
زيست | كانون انسان پاك، زمين پاك | موسسه توسعه پايدار هرمد | انجمن سبز چيا،
مريوان |  گروه هيلو، جنبش علفزار كرمانشاه
|انجمن تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي آريانپات

زمان برگزاري :

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه27،28 و 29 ارديبهشت 1390

مكان برگزاري :

تهران | لويزان | دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، محل دائمي
نمايشگاهها

بازديد براي عموم از ساعت 10 صبح تا 16 عصر آزاد مي باشد.

لازم به ذكر است كه در كنار اين نمايشگاه كارگاهي نيز با عنوان نقش آموزش در فعاليت هاي زيست محيطي ” برگزار مي گردد.