نقش تشکلها در حفظ محیط زیست

 


تشکلهای زیست محیطی  


شاید تصور اکثریت از شرح فعالیت تشکلهای محیط زیستی این باشد که عده ای جلوی لودر و بلدوزری که مشغول تخریب هستند دراز بکشند و یا زنجیره انسانی برای مثلا اعتراض به فلان طرح که باعث تخریب فلان دریاچه !! استُ تشکیل شود و یا کارهای نمادین بسیاری که شاید در نهایت کمک به حفظ محیط زیست کشوری همچون ایران با شرایط خاص خودش نکند!


البته این به معنای بی ارزش بودن کار اینچنینی نیست.چه بسا در کشورهایی این شکل اعتراض به تخریب محیط زیست موثر واقع افتد اما در ایران غیر پوزخند ! چیزی عاید محیط زیست نمیشود !