نشست هم اندیشی طرح مطالعاتی – تحقیقاتی کوه دماوند

سبزپرس – گروه محیط طبیعی: نشست هم اندیشی
طرح مطالعاتی – تحقیقاتی کوه دماوند با حضور بیش از 60 نفر از طبیعت
دوستان ، اساتید دانشگاه، کوه نوردان و مردم شهرستان رینه در سالن آمفی
تاتر دانشگاه پیام نور برگزار شد.
مدیر تشکل مردمی دیده بان کوهستان
انجمن کوهنوردان ایران درباره اهداف این نشست به سبزپرس گفت: هدف از
برگزاری این نشست هم اندیشی برای تدوین طرح پایلوت برای حفاظت پایدار، از
محیط زیست کوه دماوند و یاد آوری اهمیت اجرای قانون در حفاظت از این میراث
طبیعی – ملی به مسوولان مجری آن است.

عباس محمدی در ادامه گفت: این یک طرح مردمی است که با هدف جلب حمایت
مسوولان دولتی مجری قانون تدوین می شود، هدف ما این است که کارهایی که در
ارتباط با دماوند انجام می شود مقطعی و واکنشی نباشد، به طور مثال تنها
هنگامی که یک جاده یا معدن محیط زیست کوهستان را به خطر می اندازد توجه ها
به سوی دماوند جلب شود.

وی بر لزوم تدوین طرحی پایدار برای حفاظت از محیط زیست دماوند تاکید
کرد و گفت: مردم و مسوولان باید گام به گام با هم در جهت حفاظت از محیط
زیست دماوند جلو بروند و این مسوولان دولتی هستند که می توانند در زمینه
اعمال قوانین حفاظت از محیط زیست که وجود دارند، اما متاسفانه در بسیاری
موارد اجرا نمی شوند، اقدام کنند .

اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه، که از شرکت کنندگان حامی این نشست بود
دراینباره گفت: حفاظت از محیط زیست دماوند یک مساله ملی است که باید دغدغه
همه ایرانیان باشد، رینه در زیر پای کوه دماوند قرار گرفته است اما شهرت
دماوند فرا تر از تهران و مازندران است.

وی در ادامه گفت: فرهنگ سازی توسط رسانه های گروهی است که می تواند
مردم را به سرنوشت دماوند حساس و علاقمند کند تا دماوند را به عنوان یک
میراث طبیعی -ملی برای نسل های آینده حفاظت کنند.

نشست هم اندیشی طرح مطالعاتی – تحقیقاتی کوه دماوند با حمایت شورای
شهر رینه، گروه دیده بان کوهستان و انجمن کوه نوردان ایران و دانشگاه پیام
نور و انجمن دوستداران طبیعت برگزار شد.

  رینه یکی از شهرهای استان مازندران است، کوهنوردانی که قصد صعود به قله دماوند از یال جنوبی را دارند از مسیر رینه عبور می کنند.