فراخوان به مناسبت روز جهانی محیط زیست

15 خرداد (5 ژوئن) روز جهانی محیط زیست است. کوه ها به دلیل آن که سرچشمه ی آب های شیرین، پناهگاه بقایای جنگل ها، در بر گیرنده ی بهترین مراتع، زیستگاه صدها گونه گیاه و جاور، و تفرجگاه و ورزشگاه بی مانندی برای انسان ها هستند، از مهم ترین بخش های محیط زیست کسور به شمار می روند.

حفظ محیط زیست کوهستان، و ظیفه ی همه ی استفاده کنندگان از آن و تک تک مردم است. روز جهانی محیط زیست، فرصتی است برای یادآوری این وظیفه و انجام اقداماتی که به حفاظت از کوهستان کمک کند:

*با اجرای برنامه های پاک سازی کوهستان و گفتگوی چهره به چهره با کوه پیمایان، در حفظ  زیبایی و سلامت مسیرهای کوهستانی بکوشیم.

*با مطبوعات، خبرگزاری ها، و صدا و سیما تماس بگیریم و از آنان بخواهیم که از محیط زیست بیشتر بگویند، و اطلاعات خودمان را در اختیارشان بگذاریم.

*با شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، اداره های محیط زیست و منابع طبیعی، مسوولان آموزش و پرورش، و دیگر مقام های مسوول تماس بگیریم و با آن ها در جهت اجرای برنامه های زیست محیطی همکاری کنیم.

*طرح های مخرب محیط کوهستان را شناسایی کنیم و از مسوولان بخواهیم که آن ها را متوقف یا اصلاح کنند.

*با شرکت در دوره های آموزشی و برگزاری کلاس بکوشیم که آگاهی خودمان را در زمینه ی محیط زیست افزایش دهیم.