فارغ التحصیلان محیط زیست مظلوم ترین بيكاران استان لرستان !

بيكاري فارغ التحصيلان محيط زيست در لرستان

در هفته اي كه گذشت رئيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست استان را مظلوم ترین فارغ التحصیلان استان به شمار آورده و تعداد بيكاران اين رشته را 136 نفر اعلام كرده اند !

………………..

جناب آقاي فتحی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بیش ترین توجه ها به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است، بیان داشت: این افراد فارغ التحصیلان رشته های محیط زیست صنعتی، محیط زیست انسانی و… هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی با تاکید بر ایجاد کارگروهی برای رسیدگی به مشکلات این افراد یادآور شد: باید در این راستا نیز مجوزهای لازم برای واگذاری وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست به این فارغ التحصیلان اخذ شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان با تاکید بر اینکه استان لرستان پتانسیل های فراوانی در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی دارد افزود: اگر از این فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استفاده شود بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت کشاورزی استان توسعه و پیشرفت خواهد داشت.

……………….

136 فارغ التحصيل محيط زيست در استان لرستان بيكار اند و محيط زيست و منابع طبيعي استان نيازمند كارمند و …

ريشه اين مشكل كجاست؟ چرا امروز كه محيط زيست و منابع طبيعي استان لرستان نيازمند تفكرات جديد و نيروي جوان است، اين نعمت از آن دريغ مي شود؟

اين در حالي است كه مشكل بيكاري محيط زيستي هاي فارغ التحصيل تنها به استان لرستان محدود نشده و ساير استانهاي كشور نيز به همين درد مبتلا شده اند. در حال حاضر فارغ التحصيلان بسياري در استانهاي خوزستان، خراسان رضوي، تهران، البرز و… هر روز به عشق يافتن كار از خانه بيرون مي روند اما حاصل تنها يك چيز است؛ به هدر رفتن نيروي متفكر !

همه ما به خوبي مي دانيم كه محيط زيست ايران در شرايطي است كه به شدت نيازمند نيروست اما چرا فارغ التحصيلان محيط زيست ايران بيكارند !؟

آيا اين سوال بي جواب است…!!!