سلاخی دلفین ها،تفریح جوانان سنگدل دانمارکی !!

شرم بر دانمارك


سلاخی دلفینها،تفریح جوانان دانمارکی 


 


جنايتي كه هر ساله در جزيره فارو در دانمارك به مناسبت بلوغ نوجوانان و ورود به مرحله بزرگسالي قربانياني جز دلفين هاي باهوش و زيباي كالدرون ندارد
اين دلفين ها براي بازي و دوستي به نزد انسانها مي آيند و انسان هاي متمدن !!! با ضربات چاقو و نیزه های ماهیگیری بدن آنها را زنده زنده سلاخي مي كنند تا دلفين ها در خون خود جان بدهند و جوانان دانمارکی احساس کند که بزرگ شده اند.


این فرهنگی است که به آن افتخار میکنندونامش را حفظ همه جانبه محیطزیست مینامند


و البته شاید به زعم خود این کار را یکی از مصادیق توسعه پایدار بدانند !!
.
اين مطلب را آنقدر منتشر مي كنيم تا به دست كساني برسد كه بتوانند جلوي اين جنايت هولناك نسبت به طبيعت و موجودات زنده را بگيرند