درباره آن مشاهدات

نوشتن درباره مالزی همچنان ادامه دارد اما به دلیلی که شاید بتوان آن را
تنبلی نامید در آتش‌نوشت منتشر نشده است. گاهی می‌اندیشم آتش‌نوشت جایی است
برای آرشیو و جمع‌شدن مطالب نوشته در یک جا.

امروز متوجه شدم که هفت یادداشت/گزارش درباره مالزی را در آتش‌نوشت منتشر
نکرده‌ام و هنوز هم نمی‌دانم ضرورتی دارد که همه آنها را اینجا باز انتشار
بدهم؟ تنها وسوسه‌ای که می‌تواند ترغیبم کند به باز انتشار همان واقعیت
تکراری است که بی‌ثباتی نام دارد. شاید آن سایت روزی تعطیل یا فیلتر یا
محدود شود و دسترسی به آن بخش از نوشته‌ها از بین برود. از طرف دیگر
می‌گویند که هر رسانه هر قدر نحیف (نظیر همین وبلاگ) خوانندگان خودش را
دارد باید برای آنان مطالب را در دسترس قرار داد.
القصه، از اسفندماه به این سو مطلبی درباره مالزی در آتش‌نوشت منتشر نشده
است. اینک یادداشت/گزارشی را می‌خوانید منتشر شده در آخرین ماه سال ۸۹
درباره این که وقتی در مالزی سوال می‌کنید این پاسخ را مکرر می‌شنوید که
«نمی‌دانم!»