دانلود برنامه ی تغییرات اقلیمی در زاگرس و زوال بلوط


زوال بلوط در ایران سرعت گرفته است و در این موضوع، تنها نباید به یک عامل توجه کرد. علاوه بر فشار خشکسالی بر منطقه، کشاورزی در جنگل یا آگروفارستری هم صدمات بسیار زیادی به عرصه ی جنگلی زاگرس وارد کرده است. غم انگیز اینجاست که این زمینها حتی بازدهی کشاورزی هم ندارند و این کار، تنها برای حفظ مالکیت توسط برخی بومیان منطقه انجام می گیرد و  این افراد گاهی حتی محصول خود را برداشت هم نمی کنند...

برنامه را از اینجا بشنوید و دانلود کنید.